Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumban idén is úgy döntöttünk, hogy “benevezünk” a Digitális Témahét programjába egy projekttel. A tavalyi tapasztalatokkal gyarapodva, már több kolléga együttműködésével vágtunk bele a tervezésbe, szervezésbe. Sokat gondolkodtunk azon, hogy az idén milyen témával tudnánk előrukkolni, ami egyrészt diákjainkat minél inkább motiválja, másrészt a digitális eszközök használata is hangsúlyosan megjelenik benne. Végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy a projektünknek ezt a címet adjuk:

PROMOTE YOURSELF!

Sajnos (vagy nem sajnos, ezt döntse el ki-ki maga) a klasszikus és úgynevezett könnyűzenét játszó zenészek, előadók sok esetben arra kényszerülnek, hogy “maguk találják ki magukat”, menedzseljék produkcióikat a jó CV elkészítésétől egy koncert lebonyolításáig. Szerettünk volna ezzel a projekttel tanulóinknak egy “kezdőlökést” adni ahhoz, hogy a digitális portfóliójukat már középiskolásként útjára indítsák, ami jó alapot jelenthet későbbi sikeres szakmai életük megalapozásához. Öt tantárgyat vontunk bele a munkába:

 • angol (minden évfolyam)
 • osztályfőnöki (minden évfolyam)
 • kulturális program és projektszervezés (9. évfolyam)
 • informatika (9. évfolyam)
 • élet- és pályatervezés (13. évfolyam)

Mi történt? Milyen produktumok jöttek létre a kb. két hét alatt?

 1. Az osztályfőnöki és angol órán elkészültek és magyar és angol nyelvű bemutatkozó szövegek, fotók, videók.
 2. A tanulók megismerkedtek neves előadóművészek webes portfólióival, online megjelenésével. Maguk is kutattak ilyen webhelyek után.
 3. Mindenki készített magáról egy angol és magyar nyelvű bemutatkozó szöveget.
 4. Mindenki készített egy saját WordPress weboldalt.
 5. Az iskola minden tanulója részt vett egy előadáson, ahol három előadóművész/tanár beszélt arról, hogy ő hogyan menedzseli magát és produkcióit és ebben milyen szerepet játszanak a digitális eszközök és online információmegosztó csatornák.

A projekt részletes leírása hamarosan elérhető lesz a weblapunkon is, de néhány saját tapasztalatomat szeretném most megosztani.

 • Először is nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy ilyen tárgyak megjelentek a zenészek képzésében, mint élet- és pályatervezés vagy projekttervezés és projektmenedzsment. Igaz, hogy ezeket csak egy évig tanulják, de legalább találkoznak ezekkel a fogalmakkal, megszereznek a témában alapvető ismereteket.
 • Amit nagyon sajnálatosnak tartok, az egyrészt az informatika órák heti óraszáma, másrészt az, hogy a négy évből csak egy évig tanulják ezt a tárgyat. TUDOM!!!! “Így is leterheltek a gyerekek” stb. Mégis! Kicsit elkeseredetten tapasztaltam, hogy azok a gyerekek (is) akiket a folyosón látok (nem kevésszer) telefon nyomkodni, mennyire tájékozatlanok abból a szempontból, hogy zenész tanulóként hogyan tudnák még hasznosabban, hatékonyabban kezelni ezeket az eszközöket, tartalmakat.
 • Nagyon nehéz úgy az online alapú feladatvégzés, kutatás, hogy elképesztően lassú az iskola internetelérése. Hiába tudott minden tanuló saját tanulói laptopon dolgozni, ha saját mobil internetelérésemmel kellett megtámogatni azt a folyamatot, hogy egyáltalán (az egyébként nem nagy forgalmi adatot generáló WordPress oldal létrehozása) megvalósítható legyen.
 • Nagy öröm számomra, hogy olyan helyen dolgozom, ahol az iskola vezetése támogatja az ilyen jellegű projektek megvalósítását (is)!

Készülnek a weblapok

 Idén is megrendezésre került a Deszki Maros Menti Fesztivál, és az a megtiszteltetés ért, hogy újra részt vehettem a zsűri munkájában, szólóhangszer kategóriában. Zsűritársaim Pleskó Lajos a Szegedi Szimfonikus Zenekar klarinétművésze és Benedekfi István zongoraművész-zeneszerző voltak.

A zsűri

Ezen a délutánon 48 indulót hallgattunk meg, két korcsoportban. A tanulók nagyon ügyesek és jól felkészültek voltak és a verseny lehetővé tette több díj kiosztását is (megosztott helyezések), amely lehetőséggel örömmel éltünk.

A díjazottak

A szervezés idén is nagyon gördülékeny és kitűnő volt! Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bene Ildikónak és munkatársainak, akik profin szervezték- és bonyolították le az idei rendezvényt is. Ez már a 19. alkalom, ami azért is nagyon kiemelkedő teljesítmény, hiszen Deszken nincs alapfokú művészetoktatás (remélhetőleg egyelőre).

Bene Ildikó (főszervező) és a zsűri
Idén már kilencedik alkalommal került megrendezésre a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájának köszönhetően a Tavaszi Gitártalálkozó, amelynek kezdetben a Dél-alföldi régió gitárosainak összefogása volt a célja, ez alkalommal azonban ezen kereteket kinőve az ország más régióinak gitáros palántáit is fogadják a szervezők.

Ennek a rendezvénynek az egyik kísérő eseményére kaptam felkérést, hogy tartsak egy előadást a digitális eszközök felhasználásának lehetőségeiről a zeneoktatásban.

A szervezők kérésére előadásomat a digitális kotta témakörre fókuszáltam. A közönség soraiban egyaránt helyet foglaltak tanulók, tanárok és szülők. Az elméleti részt, eszközök bemutatása egészítette ki. Különböző hardveres konfigurációkon demonstráltam az előadásban említett applikációk lehetőségeit.

Popovicsné Molnár Andrea beszámolója:

2017. március 10-én Szabó Norbert tartott interaktív előadást Szeged város ének-zene tanárainak A velünk született muzikalitás kibontakoztatása a digitális korban, az élményközpontú oktatás eszközeivel címmel. Terrel H. Bell gondolatát idézte indításként, miszerint „három dolog van, amit az oktatásban hangsúlyoznunk kell: Az első a motiváció, a második a motiváció, a harmadik a motiváció.” Egy elhivatott tanár folyamatosan arra törekszik, hogy módszertani kultúráját gazdagítsa, a tanulók érdeklődését változatos munkaformákkal folyamatosan fenntartsa. Az oktatás-nevelés folyamatában az ének-zene oktatásnak nagyon fontos szerepet kellene betöltenie, hiszen ennek keretén belül ápoljuk hagyományainkat, megőrizzük értékeinket, kialakítjuk a különböző kultúrák iránti nyitottságot. Az órai tevékenységek során a tanulók személyes élményekhez juthatnak, s felfedezhetik az alkotás örömét. Az alkotó típusú tevékenységek segítségével a tanulók akarati, alkotó-alakító cselekvőképessége sokat fejlődhet, alakul esztétikai szemléletük, kommunikációs képességük. Az érzelmi intelligencia fejlesztése központi szerepet tölthet be. Vesszőparipám, hogy a jól megtartott énekóra a készségek fejlesztésében élenjáró lehet. Erre igazán tudna építeni a többi műveltségi terület is, valamint itt megtörténik az önálló tanulás képességeinek a megalapozása is, hiszen olyan alapkészségeket fejlesztünk, ami minden területen hasznosítható. A hatékony tanulás alapfeltétele a motiváltság. Az iskolában a személyiségfejlesztés lényeges feladata lenne kialakítania tanulókban egy belső motivációs bázist is. Ennek elengedhetetlen feltétele lenne mindenekelőtt a diákok tanuláshoz fűződő viszonyának a megváltoztatása. Mindezt próbáljuk olyan módon elérni, hogy az órákon változatos, hangulatos, de didaktikai szempontból is hasznos feladatokkal mozgassuk meg a tanulókat. A mai, gyorsan fejlődő világban nekünk, pedagógusoknak is nyitnunk kell, s ehhez adott ez az előadás, foglalkozás óriási segítséget. Hiszen azt mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy a fiatalok idejük zömét a digitális eszközökkel töltik, legyen az számítógép vagy mobiltelefon. Ne csak a negatívumait keressük mindennek, hanem lássuk meg a bennük rejlő pozitívumokat is, építsünk rájuk. Alkalmazzuk ezeket az eszközöket, applikációkat motivációs eszközként. Így jött létre az a kutatócsoport is, melynek egyik hajtómotorja az előadónk, Szabó Norbert. Számos már meglévő digitális programot mutatott be nekünk. Ezeket mi felnőttek is nagyon élveztük, játszottunk, versenyeztünk, közben tanultunk, ismereteinket frissítettük fel. Ezek alapján el tudjuk képzelni, hogy tanítványainkra milyen ösztönzően hathatnak ezek a programok. A motivált munkavégzés pedig hatékonyabb eredményeket is szül. Végezetül megismerkedhettünk a saját fejlesztésű „Kalandok Zeneszigeten” elnevezésű szoftverrel. Nagyon látványos, változatos feladatokat ismerhettünk meg, melyek a tanulók érdeklődését minden bizonnyal felkeltik. Minden jelen lévő kolléga érdeklődését felkeltette ez az új lehetőség. Köszönet az élményközpontú előadásért!

Újváriné Illés Mária kolléganőmmel felkérést kaptunk, hogy az Agóra Partitúra NKA pályázat keretében egy rendhagyó énekórát tartsunk, a szegedi Agórában, 70 általános iskolás korú tanulónak. Az óra különlegességét több tényezővel igyekeztünk biztosítani. Az egyik ilyen az volt, hogy minden gyereknek táblagépet adtunk a kezébe, előretelepített zenei szoftverekkel, interneteléréssel és mindezt “Gyermek módban” – erről a hasznos funkcióról egy későbbi bejegyzésben még írni fogok.

Illés Mária az óra első felében Gaetano Donizetti Don Pasquale háromfelvonásos vígoperáját mutatta be a tanulóknak sok zenével, érdekes információkkal. Az előadása lezárásaként egy Kahoot! teszttel “mérte” a tanulók frissen szerzett ismereteinek mértékét. Aki már használta a Kahoot-ot, tudja, hogy “működik”. Nagyon élvezték a gyerekek a versengést és pedagógusként jó volt látni a beérkező válaszok számlálójának pörgését és persze azt, hogy csak igen kevés rossz válasz születik.

Az óra második felét úgy kezdtük, hogy kicsit elszakadtunk a táblagépektől és bemelegítésként a későbbi feladatokra, tapsolással, kopogással, a combunkon tapsolva felelevenítettük a ritmusokkal kapcsolatos ismereteinket. Hasonló gyakorlattal folytattunk, de már a táblagépen kopogva teszteltük a ritmusolvasási képességünket a Rhythm Teacher alkalmazással.

Képtalálat a következőre: „rhythm teacher”

Mindezek csak előkészületei voltak annak, hogy komponáljunk a táblagépen. A Soundcamp, a Samsung Professional Audio technológiát használó hangrögzítő/szerkesztő alkalmazás, számos kiváló hangmintával dolgozó virtuális hangszerrel és további inspiráló lehetőségekkel. A maradék időben felvételeket készítettünk, szerkesztettük az előre telepített zenei anyagokat.

Idén négy növendékem indult a Femus 2017 nemzetközi fúvósversenyen, Greksa Hanna a 3. korcsoportban, Domján Blanka, Krcsméri Blanka és Virág Anna a 4. korcsoportban. Mind a négyen nagyon szépen teljesítettek, sikerült a verseny időpontjára jó formába kerülniük, amelyhez Benedekfi István tanár úr nagyszerű korrepetíciója is hozzájárult.

A képen balról jobbra: Virág Anna, Krcsméri Blanka, Szabó Norbert, Domján Blanka
(sajnos Greksa Hanna a fotó készítésekor már otthon volt)

Hanna és a két Blanka 2. helyezést ért, Anna pedig 3. helyezést. Számomra teljesen érthetetlen módon a zsűri a 4. korcsoportban nem osztott ki első helyezést. 🙁

 

Két nagy “kedvencem” – de gondolom, hogy nem csak az enyém – az IMSLP és a MuseScore nemrégiben összeállt egy nagyszabású projekt erejéig. A céljuk nem más, minthogy minél több zenei közkincs (kotta) váljon egyre több ember számára elérhetővé. Ez lett az OpenScore.

Miről is van szó? Az IMSLP oldalán jelenleg 14894 szerző több mint 380.000 kottája érhető el jogtisztán, amelyek nagy része digitalizált kotta, pdf formátumban. A másik oldalon ott van a MuseScore, akik a nyílt forráskódú (ingyenes, magyar nyelven is elérhető) kottázó programjukkal és egyre népesebb “kottagyártó/letöltő” felhasználói bázisukkal képesek arra, hogy a digitalizált kottákból, igazi digitális kottát készítsenek és tegyenek mindenki számára elérhetővé.

Szerintem csodálatos kezdeményezés, hiszen a zeneoktatás alapjait jelentő művek, ebben a formában is mindenki számára elérhetővé válnak – ingyen.

A kapcsolódó szerzői jogi kérdésekre, az alábbi oldalon kaphatunk gyors (és érthető) válaszokat:

IMSLP: Szerzői jogokról röviden

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáselméleti, Oktatástervezési és Módszertani Tudásközpontja 2017-ben megrendezi a II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferenciát, amelyre két előadást is elfogadtak, amiben érdekelt vagyok.

Janurik Mártával “A velünk született muzikalitás kibontakoztatása a digitális korban, az élményközpontú ének-zene oktatás eszközeivel” című előadást készítettük el, amelyet én fogok elmondani. Ebben az MTA által támogatott projektünk terveiről, első eredményeiről szeretnénk beszámolni. A saját prezentációm pedig a “Digitális kottát a felhőbe!” címet viseli, amelyben igyekszem közelebbről is áttekinteni a digitális oktatási tartalmak felhő szolgáltatásokban tárolhatóságának lehetőségeit, előnyeit, veszélyeit.

Aki tehát 2017. február 4-én Egerben jár, az Eszterházy Károly Egyetem, A épületében (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) meghallgathatja mindkét előadást.

A többi prezentáció és plenáris előadás is nagyon izgalmasnak ígérkezik, a pontos program itt található.

A konferencia kiemelt témakörei:

oktatástervezési modellek
távoktatás
Personal Learning Environments (PLE)
IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
tankönyv- és tananyagfejlesztés
digitális tananyagszerkesztés
Digitális Oktatási Stratégia
digitális kompetenciamodellek

 

 

Szokásomhoz híven igyekszem újabbnál-újabb zenei programokat megismerni és nemrégiben több érdekességet is találtam. Ebben a bejegyzésben a ScorCloudról szeretnék néhány szót ejteni.

Először átfutottam a weboldalt. “Kottázóprogram mindenkinek” – olvasható a szlogen a program weblapján, ami nem túl meglepő információ :-). “Like Google Translate for music” – olvashatjuk a továbbiakban. Olyan mint egy zenei Google Fordító. ???

Innentől kezd érdekessé válni a dolog, mert a kottázó programmal nem csak hagyományos módokon (MIDI import, külső MIDI eszköz, virtuális zongora) tudunk kottát létrehozni, hanem a mikrofonon keresztül rögzített zenei anyagot (fütyülve, dúdolva, vagy bármilyen hangszeren játszva) meglepően intelligens pontossággal ismeri föl és konvertálja digitális kotta formátumba.

Az alábbi videót mindenképpen érdemes megnézni.

Ahogy a program neve is mutatja, nem csak egy offline kottázóprogramról van szó. A scorecloud.com weboldalon létrehozhatunk egy fiókot, amit mobil applikációjukkal vagy asztali gépes szoftverükkel szinkronizálhatunk, de mindhárom platformon van lehetőségünk a kotta létrehozásához szükséges hangfelvétel elkészítésére. Az ingyenes regisztrációval 10 dalt tárolhatunk a cég által biztosított felhőben. Az ingyenesség “ára”, hogy csak vízjeles kottát nyomtathatunk, ami a lap alján van és annyira nem zavaró. Ha nagyobb szabadságra (és több funkcióra) vágyunk, akkor már valamelyik előfizetésből kell választanunk. Két további opció van, havi- vagy éves díj fejében.

 Az összehasonlító táblázat:

FREE PLUS PRO
Havidíj $0 $4.99 / hó $19.99 / hó
Éves díj $0 $49 / év $139 / év
Kottázás mikrofonos forrásból IGEN IGEN IGEN
Kottázás MIDI forrásból * IGEN IGEN IGEN
Manuális hangbevitel IGEN IGEN IGEN
Intuitív kottaszerkesztés IGEN IGEN IGEN
Automata akkord és ismétlés felismerés  * IGEN IGEN IGEN
Eszközön keresztüli szinkronizálás IGEN IGEN IGEN
Dal mentése a felhőbe 10 korlátlan korlátlan
Kotta nyomtatása vízjel IGEN IGEN
Nyomtatás PDF-be * vízjel IGEN IGEN
Import MIDI * IGEN IGEN IGEN
Export MIDI * NEM IGEN IGEN
Export MusicXML * NEM NEM IGEN
Kötegelt MIDI Analízis * NEM NEM IGEN
Dal mentése a Sajátgép-re * NEM NEM IGEN

* A ScoreCoud Studio-ból elérhető funkció