2016. november 26-án szombaton, az ELTE PPK, Kazinczy utcai épülete adott otthont ennek a konferenciának. A résztvevőket Fábri György dékánhelyettes köszöntötte. Ezután az alábbi plenáris előadások következtek, “Reflexiók az elmúlt öt évről, a digitális pedagógia világából” alcímmel:

Gyarmathy Éva: Túlélő felszerelés a 21. századhoz – avagy az iskola küzdelme a 2-es szinten
Turcsányi-Szabó Márta: “Kell-e? Miért? Hogyan? – Az elmúlt évek változó kérdései a digitális pedagógiában”,
Nádori Gergely: Az eszközöktől a módszerekig – miként változott az IKT szerepe az oktatásban az elmúlt években?
Szekszárdi Júlia:  Kimerészkedés a komfortzónából – a nevelés esélyei
Rab Árpád: Oktatás. Forradalmak. Újraprogramozott agyak és újragondolt tanulás a digitális kultúrában
Főző Attila László: Jelen és jövő – Az informatikaoktatástól a digitális pedagógia felé

Az “elmúlt 5 év” inkább csak jó apropót adott az előadóknak egy tartalmában mélyreható és időben bátrabban visszatekintő eszmefuttatásra. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen jellegű konferencián, mindenki csak a digitás eszközök előnyeit és nagyszerűségét ecseteli. Ez azonban korántsem (csak) így történt. Az alábbiakban egy rövid, szubjektív felsorolás következik az elhangzottakból:

 1. Nagy hangsúlyt kapott az, hogy mennyire fontos, hogy az IKT eszközök CSAK eszközök, megfelelő módszertan nélkül.
 2. Bár a digitális eszközök több szempontból is segíthetik a pedagógiai értékelést, hazánkban ezen a téren még sok a tennivaló. Nem elég fejlett (és a tanulót támogató) az értékelési kultúránk.
 3. A tudás fogalma és szerepe, a tudás megszerzésének forrásai mind hatalmas változáson mennek keresztül.
 4. A problémamegoldó készség- és képesség egyre jobban előtérbe kerül.

Miközben ezeket írtam, rájöttem, hogy de jó lenne még egyszer (vagy többször) is meghallgatni ezeket az előadásokat, mert mindegyik – informativitása mellet – mindennapi életünk- és az oktatás jövőjét meghatározó dilemmáink kérdéseit feszegették.

Gyarmathy Éva előadása

A délutáni szekciókból ismét nagyon nehéz volt választani, legszívesebben mindenhol ott lettem volna. Végül elsőként az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének szekcióját választottam, amelynek címe “Tehetséggondozás informatikával a XXI. sz. kihívásai közben” volt.

 • A „Ne programozzuk a gyereket!” előadást Kőrösné Dr. Mikis Márta tartotta, aki Seymour Papertre, a Logo atyjára emlékezett.
 • Fülöp Márta Marianna egy IKT alapú tehetséggondozó projektet mutatott be, amely blended tanulással valósult meg és ennek tapasztalatairól beszélt.
 • Lucza László, egy Csongrád megyei (szentesi) előadó következett ezután. Előadásában egy három várost érintő közös projektmunkáról számolt be. Az egri, kaposvári és szentesi műhelyek Pro Robotokkal dolgoznak és tanulják a programozás alapjait.
 • Kőteleki Andrea Éva előadása is nagyon pezsgő és motiváló volt. “Unplugged játékok, játékos programozás” prezentációjában jó példáját láthattuk annak, hogy hogyan lehet (érdemes) a szülőket is bevonni a gyermekek iskolai munkájába.
 • A szekciót egy “csemege” zárta, ugyanis a négy előadóból három általános iskolás volt.  „A jövő mérnökei már az iskolapadokban vannak és LEGOznak”. Kardos Milán, Sárközi Balázs és Tauber Ákos mutatták be közös legórobotos projektjüket, amelyet Tauber Norbert tanáruk vezetett fel. Fantasztikus volt látni, hogy ezek a gyerekek nem csak tehetségesek, de talpraesett előadók is.

A szünet után a Digitális Témahét II. szekcióját választottam, kicsit gondolva arra, hogy idén – a tervek szerint – újra benevezünk a Digitális Témahétre egy projekttel.

 • Nádori Gergely “Digitális időszalag a folyosón” projektjüket mutatta be.
 • Jánossy Zsolt “Világos?!… – (Nem csak) egy természettudományos projekt története” címen tartotta meg igazán érdekes előadását.
 • Nemes-Nagy Erika “Mit rejt az emberi test?” című projektje, példaértékűen mutatta be a színes és motiváló digitális eszközhasználatot.
 • Főző Attila László “Nem mind projekt, ami rémlik!” előadásából sok hasznos ötletet meríthet mindenki, aki a projektpedagógiát be szeretné venni eszköztárába.

Régóta terveztem már, hogy elhívom a “Szegedi Konziba” volt tanárnőmet: Alföldy-Boruss Esztert. Szerencsére már a tavasszal sikerült egy időpontot egyeztetnünk, ami az év elkezdése után van annyival, hogy mindenki át tudott állni a “nyári időszámításról”, de még a vizsgaidőszak előtt van. November 21-22-ére esett a választás.

Eszter bár nemrégiben tartott kurzust a Zeneakadémián, de akkor aktív résztvevők csak a ZAK-osok lehettek. Szerettem volna, ha növendékeimnek Szegeden nyílik lehetősége arra, hogy egy ilyen “kaliberű” fuvolista kurzusán játszhatnak – közülük többeknek ez az első kurzusélménye volt – és azt gondolom valóban fantasztikus ÉLMÉNY volt ez a két nap.

Az eddigi visszajelzésekből elmondható, hogy nem csak azok “kaptak” nagyon sokat, akik játszhattak, hanem a hallgatók és tanár kollégák is. Alföldy-Boruss Eszter személyisége, tapasztalata, tudása, muzikalitása magával ragadó és számomra példaértékű.

Külön öröm volt, hogy Varga Laura és Lass Zoltán növendékei mellett, Madarassy Rita tanárnő három növendékével is eljött a nyíregyházi konziból, akik közül egy 12-es tanuló játszott is.

Hiszem, hogy ez a két nagyon tartalmas nap, mindenki számára meghozza majd gyümölcsét (előbb vagy utóbb).

20161122_181749

A képen a szegedi fuvolatanszak (Greksa Hanna, Kulcsár Zsófi, Orosz Lili, Tóth Ildikó, Virág Anna, Domján Blanka, Horváth Noémi, Krcsméri Blanka,  Csernák Györgyi, Kristály Orsi, Szécsi Bea) Alföldy-Boruss Eszterrel.

2016. november 17–19. között, Szeged adott otthont a  XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciának. A rendezvény helyszíne a SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA volt.

Nagy izgalommal készültem, mert ez volt az első alkalom, hogy előadhattam egy ilyen volumenű és minőségű neveléstudományi konferencián. Az előadásom –  “A szülők szerepe a hangszertanulási motivációra” – 17-én csütörtökön délután, “Az éneklés és a zenélés meghatározói” című tematikus részben kapott helyet. A szekció elnöke Dombiné Kemény Erzsébet volt. Bár előadásomat elméleti áttekintésre terveztem, de sikerült első saját kutatásom eredményeit bemutatni.

Nagy öröm volt szegedi zenész kollégáim kutatásait is részletesebben megismerni, nagyon érdekes előadásokat hallhattunk.

A három nap tele volt minőségi programokkal, eseményekkel és nagyon izgalmas volt régi- és új ismerősökkel eszmét cserélni.

Az konferencia absztraktkötete innen tölthető le.

2016. november 11-12-én került megrendezésre Veszprémben az

I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia, amelyen több mint 100 pedagógus vett részt.

cropped-header2

A plenáris előadásokon hallhattuk prof. Kárpáti Andrea (Képességfejlesztés és értékelés mobil infokommunikációs eszközökkel az esztétikai nevelésben ), prof. Molnár Gyöngyvér (eDia: technológiai eszközökkel támogatott értékelés az oktatásban) és prof. Csapó Benő (Az értékelésre alapozott differenciált fejlesztés lehetőségei: a mobil eszközök integrálása a pedagógiai folyamatokba) nagyon tanulságos, informatív és elgondolkodtató előadásait.

A plenáris előadások mellett 47 szekció előadás, egy interaktív workshop és egy könyvbemutató alkotta a konferencia programját.

A Tudományos programbizottság tagjai Fehér Péter, Námesztovszki Zsolt, Abonyi-Tóth Andor, Fodorné Tóth Krisztina, Kőrösné Mikis Márta, Aknai Dóra Orsolya és Czékmán Balázs voltak.

A szekciókból nehéz volt választani, mert számos nagyon érdekes előadás hangzott el, így “szörfözni” kellett a termek között. Ismét nagyon motiváló volt ennyi elhívatott pedagógust együtt látni, bár megjegyzendő, hogy a hasonló rendezvényeken járva számomra úgy tűnik, hogy ez a digitális pedagógiát preferáló közösség, a teljes pedagógustársadalomnak csak egy nagyon szűk rétege.

Az eddigi előadásaimtól eltérően, a gyakorlatban alkalmazható szoftverek és hardverek bemutatását egy elméleti témába ágyaztam bele. Előadásom címe: A MINŐSÍTÉSI RENDSZER POTENCIÁLIS REFORMHATÁSAI A HANGSZERES ZENEOKTATÁSRA ÉS TANÁRKÉPZÉSRE A DIGITÁLIS KOMPETENCIA TÜKRÉBEN.

Akinek a cím felkeltette érdeklődését, a hamarosan megjelenő tanulmánykötetben a többi mellett ezt is elolvashatja.

Külön köszönet illeti a szervezőket: Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter és Czékmán Balázs.

A konferencia részletes programja innen tölthető le.

Sajtóhír: Beharangozó

Veszprém TV híradás